Läkarbåt Ö till Ö - LANDSORT

Aktiviteter i projektet:
  • Skapa en läkarbåt likt den i Djurhamn fast för området kring Landsort, Nynäshamn. 
  • Primärvårdsuppdrag till sjöss – anknytning till vårdcentral i Nynäshamn.
  • Fasta kajplatser Norrhamn Landsort och Nynäshamn.
Status

Ett stort antal kontakter med olika aktörer har tagits i projektet. Arbetet pågår.

Status Aktiv Start:feb-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Tillgänglighet och trygghet till befolkningen ger minskad transpot till akutmottagningar, något som även gynnar miljön i form av minskade transporter.

Delmål: Minskad kostnad för Region Stockholm och kommunen då primärvården erbjuder bedömningar/behandlingar i hemmet vid behov.

Initiativtagare
Marita Scheffer
Kontaktperson
Marita Scheffer
Telefon
073 936 45 80
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Nina munters
Region Stockholm
Mikaela haga
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Vi som jobbar med projektet

Marita Scheffer
Nina Munters
Mikaela Haga

Kontakt

Kontaktperson: Marita Scheffer
Telefon: 073 936 45 80

* Obligatorisk information