Lampa i Björkvik - NÄMDÖ

I Björkvik finns en bilparkering dit bussen kommer för att ansluta till båten som går vidare ut i Nämdö skärgård. Parkeringen har saknat belysning under många år, vilket har upplevts som ett stort problem. Området har känts otryggt eftersom det varit så mörkt. En belysning skulle öka trygghetskänslan på replirpunkten.

Projektet är nu genomfört. En lampa är på plats i Björkvik, i anslutning till busstationen. Eventuellt kommer lampan på sikt att kompletteras med ytterligare belysning vid bryggan.

Status Genomförd Start:sep-15 Slut:jan-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att få en lampa i Björkvik för att öka trygghetskänslan för alla som reser vidare från Björkvik ut i Nämdö skärgård.

Kontaktperson
Gunilla Söderqvist
Telefon
070-797 17 36
Organisation
Nämdö Hembygdsförening
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Vi som jobbar med projektet

Gunilla Söderqvist

Kontakt

Kontaktperson: Gunilla Söderqvist
Telefon: 070-797 17 36

* Obligatorisk information