Lampa i Björkvik - NÄMDÖ

Projektidé

I Björkvik ansluter båten som går vidare ut i Nämdö skärgård. På platsen har belysning länge saknats och området har känts otryggt eftersom det varit så mörkt. Belysning vid busstationen och bryggan skulle öka trygghetskänslan på replirpunkten. 

Projektet är genomfört

En lampa är på plats i Björkvik, i anslutning till busstationen. Eventuellt kommer lampan på sikt att kompletteras med ytterligare belysning vid bryggan.

Status Genomförd Start:sep-15 Slut:jan-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att få en lampa i Björkvik för att öka trygghetskänslan för alla som reser vidare från Björkvik ut i Nämdö skärgård.

Initiativtagare
Gunilla Söderqvist
Kontaktperson
Gunilla Söderqvist
Telefon
070-797 17 36
Organisation
Nämdö Hembygdsförening
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Gunilla Söderqvist
Telefon: 070-797 17 36

* Obligatorisk information