Landsorts Hamnars genomförande - LANDSORT

Ordna ett möte på Region Stockholm med regionen och nationella aktörer.

Projektet är genomfört

Projektet avsåg ett möte med regionala och nationella politiker för en kunskapshöjning när det gäller hur en process för att ordna finansiering för genomförande bäst ska orga­ni­seras. Mötet är nu genomfört och processen fortsätter i ett nytt nätverk.

Status Genomförd Start:feb-19 Slut:apr-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Få kunskaper om processen för att driva projekt Landsorts hamnar i hamn.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Roland Steen
Telefon
070 822 92 48
Organisation
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Inblandade myndigheter och organisationer
Björn Öberg 
Finansiering
Behövs ej
Total budget
40 timmar
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Roland Steen
Telefon: 070 822 92 48

* Obligatorisk information