Lära av andra - TJOCKÖ

Genomföra ö-besök och ta del av befintlig dokumentation om vad andra har gjort för insatser i syfte att lära av andra. Sammanställning och redovisning av materialet ingår i projektet. 

Delmål:

  • Bestämma vilka öar vi vill besöka och varför
Status Aktiv Start:apr-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Samla kunskap om andra öar utan fast landförbindelse. Ta reda på vilka insatser som har genomförts på andra platser för att främja utveckling och föryngring.

Initiativtagare
Irene Takanen
Kontaktperson
Irene Takanen
Telefon
070 574 70 12
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Blidö skärgårdsförening 
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Irene Takanen
Telefon: 070 574 70 12

* Obligatorisk information