Lekplats - MÖJA

Det finns en halvfärdig lekplats vid dansbanan som behöver färdigställas. Platsen finns, hälften av lekutrustningen är på plats. Mer utrustning är inköpt men delar saknas för att kunna montera dessa. En del markarbete saknas också, så som sand. Ideella krafter har redan samlat in cirka 130 000 kronor som är investerade i ovanstående.

Arbetskraft och maskiner finns nu på ön. Men det behövs fortfarande finansiering av material och arbetstid.

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

Att färdigställa lekplatsen på Möja så att den kan nyttjas och finnas till för alla.

Initiativtagare
Malin Wallner
Kontaktperson
Malin Wallner
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Total budget
200 000 SEK
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Malin Wallner

Kontakt

Kontaktperson: Malin Wallner

* Obligatorisk information