Restaureringsarbeten för fisk på Ingmarsö och Svartsö - SVARTSÖ

Fokus på rovfisk

Projektet hade från början idén att göra en inventering i fält kombinerat med sammanställning av GIS-analyserade platser, för att skapa lekplatser och arbeta med efterundersökning och underhåll av restaurerade platser. Idén var svår att genomföra varför projektets fokus har ändrats till att ligga på att ta fram faktiska förslag eller funderingar kring restaureringsarbeten för fisk på Ingmarsö och Svartsö.

Projektledaren söker intresserade att delta inom arbetet i det nya projektet.

Koppling till befintlig strategi: Vattendirektiv. 

Status Aktiv Start:dec-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa faktiska förslag eller funderingar kring restaureringsarbeten för fisk på Ingmarsö och Svartsö.

Kontaktperson
Oscar Johansson
Telefon
073 679 91 49
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi

Kontakt

Kontaktperson: Oscar Johansson
Telefon: 073 679 91 49

* Obligatorisk information