Liten gästhamn - TJOCKÖ

Fotograf: Cales Palmgren, 2018

 

Projektaktiviteter:

  • Projektet ska försöka hitta en lämplig plats för att anlägga en liten gästbrygga. En bra gångväg ska också finnas till bryggan.
  • Bygga brygga och vid behov även anlägga tillhörande väg.

Delmål:

  • Att hitta platsen och komma överens med markägare
  • Att skapa en gästhamn med tillhörande väg
Status Aktiv Start:feb-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Lättare att besöka Tjockö inklusive butik och krog.

Initiativtagare
Per Ericson
Kontaktperson
Per Ericson
Telefon
070 66 44 537
Inblandade myndigheter och organisationer
Tjockö byalag 
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Per Ericson
Telefon: 070 66 44 537

* Obligatorisk information