Lösning på toalettproblem vid allmänna bryggor - GÄLLNÖ

Projektidé

Då turister kommer eller väntar på båten finns inga toaletter vid bryggorna på Gällnö. Det är många passagerare som stiger av vid bryggorna, speciellt vid Gällnö brygga, varav många säkerligen skulle uppskatta att en toalett fanns i anslutning till bryggan.

Projektet är genomfört

Sedan sommaren 2019 finns en toalett vid Gällnö brygga som är öppen för allmänheten. Värmdö kommun har bekostat toaletten. 

Status Genomförd Start:sep-17 Slut:jul-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Lösa problemet med avsaknad av toalett vid Gällnö brygga.

Initiativtagare
Gösta Sundström
Kontaktperson
Gösta Sundström
Telefon
070 958 98 41
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Gösta Sundström
Telefon: 070 958 98 41

* Obligatorisk information