Miljösäkra avlopp - NÄMDÖ

Nämdömodellen för miljösäkra avlopp

Ambitionen är att skapa gemensamma avloppslösningar för fastigheter som har möjlighet att samverka. I projektet är målet även att skapa en modell med klara alternativ för hur detta kan genomföras och en ”steg för steg” guide för hur fler fastighetsägare kan göra på liknande sätt.

En ansökan från 13 fastigheter har skickats till kommunen som har godkänt ytterligare ett reningsverk på kommunens mark, i anslutning till ett befintligt reningsverk av samma modell. En ny förening har startats som driver processen för att installera verket och en konsult har anlitats, som ska hjälpa till med det juridiska. En leverantör och entreprenör har tagit sig an uppgiften och arbete pågår. 

Projektet satte igång konkret i början på april 2020 och två av fyra etapper är genomförda. Entreprenören har grävt ner tryckledningen hos alla 13 fastigheter, en sammanlagd grävning om drygt 400 meter. Grävningen har mestadels skett på fastighetsägarnas egna tomter och 80% av tomterna är återställda. Parallellt med avloppsledningen har även en extra slang för en eventuell gemensam framtida vattenlösning via avsaltningsanläggning förlagts. Projektet beräknas vara klart under 2020.

Status Aktiv Start:nov-15 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa långsiktiga miljösäkra avlopp i skärgården.
Skapa godkända avlopp i skärgården för fastigheter som har möjlighet att samverka i syfte att få fler godkända avlopp.

Steg 1: Undersöka möjligheten till att ansluta till befintligt kommunalt avlopp.
Steg 2: Hitta tre olika förslag på gemensamhetsanläggningar som är godkända.
Steg 3: Hitta finansieringslösningar och eventuella bidragsmöjligheter.

Initiativtagare
Nämdö Hembygdsförening
Kontaktperson
Göran Görsson
Telefon
076-119 91 19
Organisation
Nämdö Hembygdsförening
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Göran Görsson
Telefon: 076-119 91 19

* Obligatorisk information