Miljöstationer norr och söder - LANDSORT

Målet med projektet är att få till en sortering av sopor på Landsort. Fraktioner: metall, plats, kartong, tidningar, glas, elektronik, batterier, kompost och trädgårdsavfall.

Samtal förs mellan SFV, Renhållningsorganisationen, Länsstyrelsen och LSMC för att utreda frågan och förutsättningarna. LSMC har lagt förslag och inväntar reaktioner och besked från de övriga aktörerna.

Status Aktiv Start:feb-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa ett kretslopptänk på Landsort.
Delmål: Förbättring från idag, steg för steg.

Initiativtagare
Jaak Kriisa
Kontaktperson
Jaak Kriisa
Telefon
072 200 05 06
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Statens fastighetsverk, Arrendatorföreningen, LSMC 
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Kontakt

Kontaktperson: Jaak Kriisa
Telefon: 072 200 05 06

* Obligatorisk information