Miljöstationer norr och söder - LANDSORT

Målet med projektet är att få till en sortering av sopor på Landsort. Fraktioner: metall, plats, kartong, tidningar, glas, elektronik, batterier, kompost och trädgårdsavfall.

Status

Samtal förs mellan SVF och LSMC för att utreda vilka som betalar och vilka som borde betala. Förslag till miljöstationer är Norrhamn och Västerhamn.

Status Aktiv Start:feb-19 Slut:feb-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa ett kretslopptänk på Landsort.
Delmål: Förbättring från idag, steg för steg.

Initiativtagare
Jaak Kriisa
Kontaktperson
Jaak Kriisa
Telefon
072 200 05 06
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Mikael gustavsson
Statens fastighetsverk, Arrendatorföreningen, LSMC 
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Vi som jobbar med projektet

Jaak Kriisa
Mikael Gustavsson

Kontakt

Kontaktperson: Jaak Kriisa
Telefon: 072 200 05 06

* Obligatorisk information