Minigolfbana - MÖJA

Projektidén är att skapa en minigolfbana med en tydlig Möja-karaktär. Exempelvis med banor som ser ut som kända byggnader/landmärken på Möja, till exempel Vårdkasen. Minigolfbanan ska även vara tillgänglighetsanpassad.

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

En minigolfbana ska bidra till fler aktiviteter för alla, både boende och gäster.

Initiativtagare
Möja IF
Kontaktperson
Johan Sundman
Organisation
Möja IF
Inblandade myndigheter och organisationer
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Johan Sundman

* Obligatorisk information