Mitt bp-läger - RUNMARÖ

Starta en läger- och helgverksamhet för barn- och ungdomar med övervikt och fetma. Även föräldrar ska få vara med och medverka. Verksamheten ska erbjuda Kickstart och kom igång helger. Ett första steg är att bygga övernattningsbaracker i anslutning till hembygdsföreningen,  20 platser. Därefter bedriva verksamhet med hjälp till självhjälp för att hitta fungerande strategier i syfte att nå normalvikt för de barn och ungdomar som önskar så, enligt metoden ”Mitt BP samtal” tillsammans med idrottsförening och nyttja de möjligheter som skärgårdsön Runmarö erbjuder. 

Delmål

  • Ansöka om ändring av detaljplan.
  • Kontakta kommunen för att hitta vägar för finansiering av lokal, toalett- och duschrum.
  • Knyta kontakt med hembygdsföreningen i syfte att samverka.
Status Aktiv Start:okt-17 Slut:maj-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Möjliggöra lägerverksamhet och veckoslutskurser för barn- och ungdomar med övervikt och fetma på Runmarö.

Initiativtagare
Brännpunkten ideella förening
Kontaktperson
Anette Ekqvist
Telefon
076 173 12 11
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Skärgårdsstiftelsen
Ulrika palmblad
Region Stockholm
Christina larsson, Jenny sydhoff
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Vi som jobbar med projektet

Anette Ekqvist
Ulrika Palmblad
Christina Larsson
Jenny Sydhoff

Kontakt

Kontaktperson: Anette Ekqvist
Telefon: 076 173 12 11

* Obligatorisk information