Mobiltäckning - Kartläggning i skärgården 2017 – ORNÖ

Kartläggning av mobiltäckning i skärgården med mätare placerade på rörliga fordon, främst båtar. Samverkan mellan länsstyrelsen och landstinget. Projektledare fördelar mätinstrument och gör egna stickprov. Skärgårdstrafik används för mätning längs regelbundna sträckor.

Status Aktiv Start:nov-16 Slut:jan-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Belysa skillnader i mobiltäckning i skärgården över tid och rum: lyfta investeringsbehov till operatörer och kommuner. Belysa skillnader i täckning mellan låg- och högsäsong i besöksintensiva områden. Identifiera och lyfta radioskuggor i bebodda områden.

Initiativtagare
Claes Johansson
Kontaktperson
Claes Palmgren
Telefon
08 123 144 76
Organisation
Region Stockholm
Inblandade myndigheter och organisationer
Region Stockholm
Claes palmgren
Finansiering
Ej klar
Total budget
500 000 kr
Referens mot befintliga strategier
Länsstyrelsens serviceprogram, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Claes Palmgren

Kontakt

Kontaktperson: Claes Palmgren
Telefon: 08 123 144 76

* Obligatorisk information