Mötesplats - LANDSORT

Verka för inventering av befintliga, möjliga lokaler alternativt söka tillstånd och medel för uppförande av tex attefallshus på lämplig plats.

Förutsättningarna för tillstånd och finansiering av en lokal har undersökts. Svårig­heterna att lösa detta har lett till att projektet inte har lyckats komma vidare.

Status Aktiv Start:feb-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa en träffpunkt för umgänge, föreningsliv och eventuellt kombinera med 1-2 IT-arbetsplatser.
Delmål: Inventering av befintliga lokaler på ön.

Initiativtagare
Margaretha Sjöblom Kriisa
Kontaktperson
Margaretha Sjöblom Kriisa
Telefon
070 956 25 61
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
LSMC, Byalaget 
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Margaretha Sjöblom Kriisa
Telefon: 070 956 25 61

* Obligatorisk information