Naturgodis - Ornö till fots och cykel – ORNÖ

Anlägga en skyltad gångstig vid Lervassaviken (invid våtmarksprojektet) i syfte att öka kunskap om natur- och marinbiologisk miljö. 

Identifierade delprojekt: 

  • Steg 1 – Till exempel utställningsbod.
  • Steg 2 – Fot-/löpträning från norr till söder (Ö till Ö).
  • Steg 3 – Röja upp och märka upp ”Kyrkstigen” (mörby-västanvik). 

En ansökan om projektmedel ur Landsbygdsprogrammet är inskickad för behandling. I avvaktan på beslut har projektgruppen fokuserat på att jobba med ett delprojekt i syfte att återskapa ett viktigt besöksmål. Målet med delprojektet är att tillgängliggöra en utskiktsplats på telegrafberget.  

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

Vuxna och skolbarn ska kunna få ökad kunskap om natur- och marinbiologisk miljö. Projektet innefattar att anlägga gångstigen inklusive röjning samt att genomföra skyltning. I arbetet skulle projektgruppen gärna engagera skolbarnen.

Initiativtagare
Anders Willborg
Kontaktperson
Anders Willborg
Telefon
070 318 94 63
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Kontakt

Kontaktperson: Anders Willborg
Telefon: 070 318 94 63

* Obligatorisk information