Ny godsbrygga - SVARTSÖ

Projektidén var att bygga en godsbrygga med tillhörande väg som ansluter. Svartsö skola, genom Värmdö kommun, skulle nyttja bryggan för skolskjutsar och gods till skolköket och Ö-rätt skulle nyttja bryggan för sina leveranser samt för godsmottagning. Det skulle minska landtransporterna med cirka 6km för den för övrigt tungt belastade godsbryggan i Ahlsvik där transporter går via en smal, dammig landsväg. Allt gods som skickas är kylda varor så därav skulle kylkedjan säkerställas genom kortare transporter.

Projektet har genomförts av Ö-rätt AB med egna medel och projektbidrag från Länsstyrelsen. 

Status Genomförd Start:sep-16 Slut:sep-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att bygga en godsbrygga med tillhörande väg som ansluter. En ny godsbrygga skulle göra att körning med vägfordon minskas med 80% och kylkedjan kan upprätthållas.

Initiativtagare
Ö-rätt
Kontaktperson
Cilla Heurlin
Telefon
08 542 47 010
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Rebecca berlin
Svartsö Skärgårdsskola 
Finansiering
Finns delvis
Total budget
248 552 kronor.
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program

Vi som jobbar med projektet

Cilla Heurlin
Rebecca Berlin

Kontakt

Kontaktperson: Cilla Heurlin
Telefon: 08 542 47 010

* Obligatorisk information