Ny godsbrygga - SVARTSÖ

Projektidé

Att bygga en godsbrygga med tillhörande väg som ansluter. Svartsö skola, genom Värmdö kommun, kan nyttja bryggan för skolskjutsar och gods till skolköket och Ö-rätt kan nyttja bryggan för sina leveranser samt för godsmottagning. Det skulle minska landtransporterna med cirka 6 km för den för övrigt tungt belastade godsbryggan i Ahlsvik där transporter går via en smal och dammig landsväg. Allt gods som skickas är kylda varor så därav skulle kylkedjan säkerställas genom kortare transporter.

Projektet är genomfört

Projektet har genomförts av Ö-rätt AB med egna medel och projektbidrag från Länsstyrelsen. 

Status Genomförd Start:sep-16 Slut:aug-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att bygga en godsbrygga med tillhörande väg som ansluter. En ny godsbrygga skulle göra att körning med vägfordon minskas med 80 procent och kylkedjan kan upprätthållas.

Initiativtagare
Ö-rätt
Kontaktperson
Cilla Heurlin
Telefon
08 542 47 010
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Svartsö Skärgårdsskola 
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
248 552 kronor
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Cilla Heurlin
Telefon: 08 542 47 010

* Obligatorisk information