Offentliga toaletter - RUNMARÖ

Besökare på Runmarö och övriga som vistas på ön saknar idag möjlighet att få tillgång till en offentlig toalett. Detta resulterar i en onödig nedskräpning i naturen. 

Delmål:

  • Överenskommelse med berörda markägare
  • Finansiering inklusive eventuell sponsring
Status Aktiv Start:okt-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Placera ut ett antal torrdass på strategiska platser där folk vistas och passerar. Målet är en höjd servicenivå och renare natur.

Initiativtagare
Ingela Nordlund
Kontaktperson
Ingela Nordlund
Telefon
070 787 65 27
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Ingela Nordlund
Telefon: 070 787 65 27

* Obligatorisk information