Offentliga toaletter på Runmarö - RUNMARÖ

Besökare på Runmarö och övriga som vistas på ön saknar idag möjlighet att få tillgång till en offentlig toalett. Detta resulterar i en onödig nedskräpning i naturen. 

Delmål
  • Överenskommelse med berörda markägare.
  • Finansiering inklusive eventuell sponsring.
Status Aktiv Start:okt-17 Slut:apr-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Placera ut ett antal torrdass på strategiska platser där folk vistas och passerar. Målet är en höjd servicenivå och renare natur.

Initiativtagare
Ingela Nordlund
Kontaktperson
Ingela Nordlund
Telefon
070 787 65 27
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Claudia quas
Region Stockholm
Christina larsson
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Vi som jobbar med projektet

Ingela Nordlund
Claudia Quas
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Ingela Nordlund
Telefon: 070 787 65 27

* Obligatorisk information