Offentliga toaletter - SVARTSÖ

För besöksnäringen behövs hygieniska funktionella toaletter. Projektets fokus är att få till stånd nya handikappanpassade toaletter och förankra driften hos kommunen.

Steg 1: Inventering
Steg 2: Projektering
Steg 3: Kostnadsberäkning
Steg 4: Finansiering
Steg 5: Genomföra bygget

På Alsvik pågår för närvarande en del av projektet SeaStop. I projektet ingår att det ska byggas gästbryggor och servicehus vid Alsvik på Svartsö. SeaStop-projektet har beviljats medel via Central Baltic som har fördelats på 21 hamnar i Åland och Sverige, varav 13 stycken finns i Stockholms skärgård. Projektgruppens förhoppning är att behovet av gästtoaletter ska täckas genom de satsningar som görs via SeaStop-projektet. 

Status Aktiv Start:sep-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Se till att det finns acceptabla, tillgängliga toaletter färdiga hos turistföreningen så snart som möjligt.

Kontaktperson
Rolf Kling
Telefon
072 857 80 20
Organisation
Värmdö kommun
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Ej klar
Total budget
60 000 kronor
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Rolf Kling
Telefon: 072 857 80 20

* Obligatorisk information