Öja-Leden - LANDSORT

Öppna upp Öja-Leden, bredda och märka upp leden med informationstavlor och ordna spångar över blöta partier. Färdigställa rastplatser, eldplatser och platser för fågelskådning längst vägen.

Status

Finnansiering för projektet saknas.

Status Aktiv Start:feb-19 Slut:sep-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Göra leden mer tillgänglig även för rörelsehindrade.
Delmål: Inventering och karta.

Initiativtagare
Lars och Lena Wallin
Kontaktperson
Lars och Lena Wallin
Telefon
070 834 06 66
Inblandade myndigheter och organisationer
Fågelstationen 
Emma karlsson
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Regionalt serviceprogram, Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi

Vi som jobbar med projektet

Lars och Lena Wallin
Emma Karlsson

Kontakt

Kontaktperson: Lars och Lena Wallin
Telefon: 070 834 06 66

* Obligatorisk information