Ornö aktivitetsslinga – ORNÖ

Att bygga en slinga med flera sätt att få sin dagliga dos av motion på Ornö. 

Följande aktiviteter ingår i projektet:

  1. Utomhusgym i anslutning till centrum. Gymmet ska byggas i trä för att smälta in i den lantliga miljön. 
  2. Förlänga slingan med frisbeegolf för att få en rolig syn på motion. 
  3. Bygga en äventyrs/höghöjdsbana. 

Nuläge: Marken som från början var tilltänkt var inte aktuell för projektet. Projektgruppen söker nu markägare på Ornö som är intresserade av projektidén.

Status Aktiv Start:feb-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att skapa en attraktiv miljö för gäster och boende och att få boende, sommargäster, turism och eventuellt olika eventgrupper att motionera och ha en rolig stund på Ornö. Kan även nyttjas som rehab för lättare funktionshindrade och för gymnastik för närliggande skola.

Delmål
1) Prata med markägaren om placering av gymmet.
2) Söka bygglov.
3) Kontakta tillverkare/leverantörer.
4) Söka finansiering.

Initiativtagare
Pär Johansson, Helena Falk
Kontaktperson
Pär Johansson
Telefon
073 981 33 79
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Pär Johansson
Telefon: 073 981 33 79

* Obligatorisk information