Ornö fiskevårdsförening – ORNÖ

Starta en fiskevårdsförening i syfte att bedriva fiskevårdande insatser. Göra en förstudie för fiskeföryngringsanläggning på Ornö. Samverka med tidigare startat våtmarksprojekt i Kyrkviken/Lervassaviken. 

Status Aktiv Start:jan-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Återskapa naturliga lekplatser och vandringsvägar samt jobba för fiskevård i närområdet. Förstudie av ekonomiska förutsättningar. Studiebesök, inventering av Ornö för att hitta möjliga platser för fiskevårdsinsatser.

Initiativtagare
Hannes Eghult
Kontaktperson
Hannes Eghult
Telefon
073 804 64 77
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Hannes Eghult
Telefon: 073 804 64 77

* Obligatorisk information