Ornö Macken AB – ORNÖ

Projektidé

Starta en sjö- och landmack med försäljning av tillbehör till båtliv. En del försäljning av livsmedel, tobak mm. 

Projektet är genomfört

Ett minilivs öppnade för försäljning av enklare daglivaror, tobak, båtvårdsprodukter och receptfria läkemedel den 1 juli 2017. Den tillhörande macken öppnade den 1 november 2017 för försäljning av drivmedel. Via macken går det att köpa bensin och diesel via kontantautomat 24 timmar om dygnet. Macken och minilivs har öppet året runt, alla dagar i veckan förutom måndagar.

Projektmedel har beviljats av Länsstyrelsen Stockholm genom Landsbygdsprogrammet.

Status Aktiv Start:aug-16 Slut:aug-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Förse fastboende, företagare och fritidsboende med drivmedel, locka båt-turister till Ornö och skapa arbetsplatser och egen försörjning.

Initiativtagare
Stefan Skog
Kontaktperson
Stefan Skog
Telefon
072 251 11 00
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
2 600 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Stefan Skog
Telefon: 072 251 11 00

* Obligatorisk information