Östernäs knutpunkt - GRÄSKÖ

Gräsköborna använder primärt Östernäs som replipunkt på grund av att det är kortaste resvägen till tätort (båt+bil). Idag får resan ske med egen bil på grund av att bussen inte är synkad med båten. Avståndet till busshållplatsen är dessutom alldeles för långt. Bussen bör gå ner till bryggan. Ovanstående gäller även för Norröra- och Söderörabor.

Status Aktiv Start:okt-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Kortare resväg, möjlighet till arbetspendling med buss.
Möjlighet till utökat permanentboende och utveckling.

Delmål:
Gemensamt möte med trafikstrateg och nyckelpersoner på kommunen
Frågor drivs med Region Stockholm (Trafikförvaltningen)

Initiativtagare
Britta Thalin Larsson
Kontaktperson
Britta Thalin Larsson
Telefon
076 881 61 68
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
SIKO 
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Britta Thalin Larsson
Telefon: 076 881 61 68

* Obligatorisk information