Östersjösäkra produkter - SANDHAMN

Affärer, butiker och verksamheter ska endast använda och sälja havssäkra produkter.

Delmål:

  • Samla information.
  • Sammanställa rekommendationslista.
  • Bedriva påverkansarbete.
  • Följa upp.
Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Projektets mål är att inga produkter som är skadliga för östersjön ska hamna i havet, varken genom reningsverk eller direkt.

Initiativtagare
Karin Almlöf
Kontaktperson
Karin Almlöf
Organisation
Skärgårdsföretagarna
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Vi som jobbar med projektet

Karin Almlöf

Kontakt

Kontaktperson: Karin Almlöf

* Obligatorisk information