Östersjösäkra produkter - SANDHAMN

Affärer, butiker och verksamheter ska endast använda och sälja havssäkra produkter.

Delmål:

  • Samla information
  • Sammanställa rekommendationslista
  • Bedriva påverkansarbete
  • Uppföljning
Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Projektets mål är att inga produkter som är skadliga för östersjön ska hamna i havet, varken genom reningsverk eller direkt.

Initiativtagare
Karin Almlöf
Kontaktperson
Karin Almlöf
Organisation
Skärgårdsföretagarna
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
Hållbara hav, Skärgårdsföretagarnas riksförbund 
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Kontakt

Kontaktperson: Karin Almlöf

* Obligatorisk information