Östersjöutställning - UTÖ

Projektidé

Hitta finansiering till att laga en pump och ett stort akvarium för att visa Östersjömiljö på land och att eventuellt i förlängningen kunna ha marinbiologidagar på Utö skola för alla Haninge kommuns elever.

Projektet är genomfört

Nu finns två akvarier vid Utö skola. Vatten är draget från havet och värmepump är inköpt. På sikt önskar skolan även ha en mindre modell som visar hur det ser ut när vatten övergöds. Barn från andra klasser skulle då kunna besöka skolan i syfte att lära sig om övergödning.

Status Genomförd Start:maj-15 Slut:maj-15 SKRIV UT
Initiativtagare
Utö skola
Kontaktperson
Peter Nord
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Finansiering klar
Total budget
5 000 SEK
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Peter Nord

* Obligatorisk information