Östersundet - TJOCKÖ

Återställa Östersundet till ursprungligt skick för att få friskare vatten. Sjön är nu delvis igenvuxen. Dikena som har förbindelse med havet är igenvuxna och det luktar illa. Vintertid kan sjön plogas för skridskoåkning. Sammantaget skulle en insats för sjön vara positivt för friluftsliv och rekreation.

Bord och bänkar kan ställas ut och grillpalts kan ordnas samt en naturstig till Runkarflisan.

Delmål:

  • Insjön Östersundet muddras och anslutes till havet
Status Aktiv Start:feb-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Bättre genomströmning ger friskare vatten, vilket gynnar fågel, fisk och växtlighet. Underlättar för abborre och gädda att leka ostört.

Initiativtagare
Berit Högström
Kontaktperson
Berit Högström
Telefon
070 82 03 419
Organisation
Hembygdsföreningens ordförande Tjockö
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Sportfiskeklubben Norrtälje 
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Berit Högström
Telefon: 070 82 03 419

* Obligatorisk information