Övernattningsmöjligheter - TJOCKÖ

Ordna övernattningsmöjligheter för besökare och arbetande på Tjockö och kringliggande öar.

Programskrivning i samråd med Leader Stockholmsbygd.

Status Aktiv Start:feb-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Befolka Tjockö genom att locka yngre med övernattningsmöjligheter för att de ska komma ut och få intresse för ön och stärka öns attraktion för besökare.

Initiativtagare
Tjockö Allservice
Kontaktperson
Mikael Mastvik och Ida Fogelström
Telefon
070 732 03 34
Organisation
Tjockö Allservice
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Leader Stockholmsbygd 
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Mikael Mastvik och Ida Fogelström
Telefon: 070 732 03 34

* Obligatorisk information