Parkering Simpnäs - ARHOLMA

Skapa utökade parkeringsmöjligheter i Simpnäs för Arholmabor. I anslutning till parkeringen ska det även finnas laddstationer.

Delmål: 

  • Undersöka behovet av parkeringsplatser och laddplatser.
Status Aktiv Start:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Få fler parkeringsplatser för Arholma och skapa möjlighet att ladda elbilar i Simpnäs.

Initiativtagare
Anders Holmström
Kontaktperson
Anders Holmström
Telefon
070 422 71 24
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Anders Holmström
Telefon: 070 422 71 24

* Obligatorisk information