Parkering Simpnäs - ARHOLMA

Skapa utökade parkeringsmöjligheter i Simpnäs för Arholmabor. I anslutning till parkeringen ska det även finnas laddstationer.

Delmål: 
  • Undersöka behovet av parkeringsplatser och laddplatser.
Status Aktiv Start:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Få fler parkeringsplatser för Arholma och skapa möjlighet att ladda elbilar i Simpnäs.

Initiativtagare
Anders Holmström
Kontaktperson
Anders Holmström
Telefon
070 422 71 24
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
Christina larsson
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Anders Holmström
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Anders Holmström
Telefon: 070 422 71 24

* Obligatorisk information