Personalboende för säsongsarbetare på Sandhamn - SANDHAMN

Målet är att få till ett boende för säsongspersonal på Sandhamn som är billigare än nuvarande lösningar. Första steget är en utredning kring nuläge och behov samt att se över kostnader för möjliga lösningar. 

Delmål:

  • Beslut i företagarföreningen.
  • Färdig förstudie.

En enkät har skickats ut till medlemmarna i Sandhamns Företagareförening kring behovet av olika typer av lokaler. Svaren visade på behovet av enklare boendemöjligheter för 40-50 säsongsarbetare, garage/förrådslokal samt ett par arbetsplatser i gemensamt utrymme. Projektgruppen fortsätter nu arbetet och har planerat för dialog med styrelsen för Eknö hemman i syfte att se hur samarbete kan ske i frågan. 

Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Att skapa ett boende för säsongspersonal på Sandhamn som är billigare än nuvarande lösningar.

Initiativtagare
Sandhamns företagarförening
Kontaktperson
Peter Ödling
Telefon
073 060 55 00
Organisation
Sandhamns företagarförening
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Sofia ståhle
Region Stockholm
Företagarföreningen
Peter ödling
 
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Vi som jobbar med projektet

Peter Ödling
Sofia Ståhle

Kontakt

Kontaktperson: Peter Ödling
Telefon: 073 060 55 00

* Obligatorisk information