Rädda skogen på Sandhamn - SANDHAMN

Inventera skogens status och inhämta nödvändiga tillstånd för att rensa bort döda och skadade träd, omhänderta stormfällen samt rensa bort ris. 

Handlingsplan: Utse en projektledare som genomför en inventering av skogen med hjälp av sakkunnig. Skaffa erforderliga tillstånd för gallring etc efter att ha inhämtat markägarnas tillstånd. Då detta erhållits ansöka om bidrag för finansiering. 

Delmål: I ett första skede med hjälp av kommunens sommarjobb för ungdomar rensa bort det mesta av lösa grenar och ris närmast gångstigarna.

Nuläge: Projektgruppen har försökt få tillstånd för inventering och gallring av berörda men endast lyckats få in svar från en tredjedel. Projektgruppen har därför fattat beslutet att avsluta sitt engagemang i projektet för tillfället.

Status Vilande Start:apr-17 Slut:apr-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Att erhålla en bestående och frisk skog.

Initiativtagare
Göran Granelund, Jan Linder
Kontaktperson
Göran Granelund
Telefon
070 857 14 40
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Lena pettersson, Sofia ståhle
Region Stockholm
Företagarföreningen
Eknö hemmansägarförening 
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Göran Granelund
Lena Pettersson
Sofia Ståhle

Kontakt

Kontaktperson: Göran Granelund
Telefon: 070 857 14 40

* Obligatorisk information