Ramp Granö - Östersjö - ARHOLMA

Genomföra anläggning på Granö (främsta fokus, det som är beräknat i budget). I en eventuell förlängning genomföra anläggning på Östersjö (kostnad ca 2.5 m sek).

Rampen på Granö blev klar hösten 2018 med bidrag från Göstas och Violetts stiftelse och rampen på Östersjö är ute på anbud.

Status Aktiv Start:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Anläggning av ramp för angöring av transportfärjor för tyngre transporter.

Initiativtagare
Bo Ekstedt
Kontaktperson
Bo Ekstedt
Telefon
070 767 73 86
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
250 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Bo Ekstedt
Telefon: 070 767 73 86

* Obligatorisk information