Regler för naturreservatet - UTÖ

Reglerna för naturreservatet på Utö är skrivna på 70-talet och berör stora delar av Gruvbyn. Gruvbyn berörs till stora delar av kommersiell verksamhet. De regler som finns är inte anpassade för den verksamhet som finns där idag. Länsstyrelsen har uttryckt en vilja att anpassa reglerna till dagens förutsättningar.

Dialog förs internt på Länsstyrelsen i frågan.

Status Aktiv Start:feb-17 Slut:dec-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Förenkla och anpassa reglerna för naturreservatet vid gruvbyn.

Delmål:
Möte med länsstyrelsen för att sätta igång processen.

Initiativtagare
Tomas Norberg
Kontaktperson
Tomas Norberg
Telefon
010-223 14 77
Organisation
Länsstyrelsen Stockholm
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Björn, Annika lindvall
Utö Värdshus 
Stefan guldstrand
Finansiering
Behövs ej
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Tomas Norberg
Björn
Annika Lindvall
Stefan Guldstrand

Kontakt

Kontaktperson: Tomas Norberg
Telefon: 010-223 14 77

* Obligatorisk information