Renovering av bryggan utanför affären (passbåtsbryggan) - ARHOLMA

Fotograf: Maria Malmlöf, 2018

Projektidé

Genomföra en renovering av befintlig brygga, bryggan utanför affären (passbåtsbryggan).

Projektet är genomfört

Bryggan utanför affären blev klar i april 2020. Kostnaderna delades lika mellan AHVS vägföreningen och AEF affären. Bidrag för projektet erhölls även från Norrtälje kommun, Göstas och Violetts stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma samt från Länsstyrelsen.

Status Genomförd Start:feb-18 Slut:mar-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Säkerställa bryggan för stävtillägg samt tillträde till affären.

Delmål:
Eftersöka finansiering
Genomföra upphandling

Initiativtagare
Bo Ekstedt
Kontaktperson
Bo Ekstedt
Telefon
070 767 73 86
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
2.8 m sek
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Bo Ekstedt
Telefon: 070 767 73 86

* Obligatorisk information