Replipunkt Stavsnäs - SANDHAMN

Bild: Peter Augustsson, Tidningen Skärgården.

Att få en funktionell, genomtänkt och bra hamn som är öppen för alla i Stavsnäs. Infartsparkering för båtar, lastplatser med olika kajhöjder och en ramp.

Delmål:

  • Möte med kommunen – Nulägesundersökning, vad gäller?
  • Formulera en målbild – Eventuellt genom Ö för Ö-replipunktsmöte?
Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa möjlighet för alla att kunna hämta och lämna gods samt att kunna pendla med egen båt via Stavsnäs.

Initiativtagare
Cattis Almlöf
Kontaktperson
Cattis Almlöf
Telefon
070 435 58 37
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Cattis Almlöf
Telefon: 070 435 58 37

* Obligatorisk information