Replipunkter - GÄLLNÖ

Replipunkten Boda är klart överbelastad. Ett helhetsgrepp bör tas för att uppnå en fungerande knutpunkt för trafiken. P-platser räcker inte till och toaletten är stängd (av kommunen). Avfallshanteringen bör utökas (jfr Sollenkroka), påtryckningar bör riktas mot i första hand kommunen, som är ansvarig för platsen i dess egenskap av replipunkt. Landstingets trafikförvaltning bör även vara en stark aktör, i egenskap av helhetsansvarig för kollektivtrafiken. Problemet med privat mark måste lösas av kommunen. 

Som ett första steg i projektet har samtal förts med kommunen kring behovet av en fungerande toalett vid Boda brygga. Samtalen har resulterat i att en tillfällig toalett har ställts ut vid Boda brygga.  

Status Aktiv Start:sep-17 Slut:mar-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Öka trygghet och service för resenärer. Säkerställa trafiksäkerheten genom att slippa "vild parkering" längs vägen.

Delmål:
Öppna den befintliga toaletten.

Initiativtagare
Tom Thureborg
Kontaktperson
Tom Thureborg
Telefon
076 020 89 79
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Claudia quas
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Åsa tivelius
Företagarföreningen
SIKO 
Uffe westerberg
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Vi som jobbar med projektet

Tom Thureborg
Claudia Quas
Åsa Tivelius
Uffe Westerberg

Kontakt

Kontaktperson: Tom Thureborg
Telefon: 076 020 89 79

* Obligatorisk information