Resursbank – ORNÖ

Insamling och sammanställning av lokala företag, förmågor och resurser. Därefter distribution av av information till alla behövande.

Projektet har koppling till kommunens näringslivsarbete/politik.

Status Aktiv Start:feb-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Sprida kunskap om lokal kompetens.

Delmål: Steg 1: Möte med med insamling av grunddata. Steg 2: sammanställning. Steg 3: Distribution.

Initiativtagare
Sven Matton
Kontaktperson
Sven Matton
Telefon
070 550 72 48
Inblandade myndigheter och organisationer
Region Stockholm
Christina larsson
Finansiering
Ej klar
Total budget
10 000 kr
Referens mot befintliga strategier
Länsstyrelsens serviceprogram

Vi som jobbar med projektet

Sven Matton
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Sven Matton
Telefon: 070 550 72 48

* Obligatorisk information