Resursbank – ORNÖ

Insamling och sammanställning av lokala företag, förmågor och resurser. Därefter distribution av av information till alla behövande.

Projektet har koppling till kommunens näringslivsarbete/politik.

Status Aktiv Start:feb-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Sprida kunskap om lokal kompetens.

Delmål:
Steg 1: Möte med med insamling av grunddata
Steg 2: sammanställning
Steg 3: Distribution

Initiativtagare
Sven Matton
Kontaktperson
Sven Matton
Telefon
070 550 72 48
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Ej klar
Total budget
10 000 kr
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Sven Matton
Telefon: 070 550 72 48

* Obligatorisk information