Runmarö fiskevårdsförening - RUNMARÖ

Aktiviteter i projektet:

  • Etablera FvF för alla insjöar på Runmarö
  • Upplåta sportfiske (ej kräftfiske)
  • Genomföra vassbekämpning etc
  • Säkerställa in- och utflöden

Delmål:

  • Kartläggning/inventering av markägare och fiskerättsägare
  • Kontakta Länsstyrelsens fiskerikonsulent
Status Aktiv Start:okt-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Etablera FvF för alla insjöar på Runmarö.

Initiativtagare
Thomas Moberg
Kontaktperson
Thomas Moberg
Telefon
070 676 05 76
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Thomas Moberg
Telefon: 070 676 05 76

* Obligatorisk information