Runmarö Recycle - RUNMARÖ

Det finns en återvinningsanläggning på Runmarö idag, vilket många har stor glädje och nytta av. Källsorteringen är dock i enklaste laget vilket skapat en situation att en del släpar sina kartonger och tidningar i båt, för att kunna återvinna skräpet på fastlandet. Finns det bara tillräckligt intresse och vilja så tror vi att en förbättring är möjlig. En ytterligare utveckling är återvinning av matavfall. Det finns också ett stort intresse för en, av kommunen ”stöttad”, återbruksavdelning på stationen.

Delmål

  • Analysera läget på Runmarö idag. Hur fungerar det, vad funkar och vad funkar inte. Hur många vill se en förbättring?
  • Utforska möjlighet till kommunalt och/eller myndighetsstöd.
Status Aktiv Start:apr-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Målet är att få möjlighet till en mer komplett källsortering/återvinningsstation, samt att få möjlighet att kompostera matavfall. Kanske skapa en lokalt driven komposteringsanläggning?

Initiativtagare
Elias Blücher
Kontaktperson
Elias Blücher
Telefon
076 308 33 00
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Claudia quas
Länsstyrelsen
Sofia ståhle
Region Stockholm
Christina larsson
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier

Vi som jobbar med projektet

Elias Blücher
Claudia Quas
Sofia Ståhle
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Elias Blücher
Telefon: 076 308 33 00

* Obligatorisk information