Skärgårdslantbrukare för ett levande kulturlandskap - RUNMARÖ

Projektet har startats för att stärka banden och knyta kontakter mellan intresserade lantbrukare i Runmarö skärgård. Projektgruppen vill utforska möjligheter till ekonomiskt gångbara jordbruksprojekt, ö-skogsbruk och produktioner samt skapa förutsättningar för ett bevarande av Runmarö kulturlandskap.

Delmål:

  • Knyta kontakter och stärka banden mellan lantbrukare i Runmarö Skärgård
  • Utforska möjligheter till ekonomiskt stöd, för uppstarts-projekt och underhållsbidrag
Status Aktiv Start:jan-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Att utveckla och stärka ett levande jordbruks och kulturlandskap och främja investeringar samt utforska möjligheter till ekonomisk bärighet inom lantbruksproduktion.

Initiativtagare
Elias Blücher, Staffan Wibom
Kontaktperson
Elias Blücher
Telefon
076 308 33 00
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Elias Blücher
Telefon: 076 308 33 00

* Obligatorisk information