Säkra Österhamn - LANDSORT

Genomföra en lösning som baserar sig på lösning enligt stora hamn, Projektet (LSMC). Säkra Österhamn prioriteras vilket innebär säkring av Landsorts transportinfrastruktur. 

Arbete pågår i en dialog mellan Landsortstrafiken och Fastighetsverket. Fastighetsverket förbereder för en upphandling angående förbättring av Österhamn. Upphandlingen bygger på förslaget i det stora hamnprojektet.

Status Aktiv Start:feb-19 Slut:feb-21 SKRIV UT
Syfte och mål

Genomföra en lösning som baserar sig på lösning enligt stora hamn, Projektet (LSMC).

Initiativtagare
LSMC och LTAB
Kontaktperson
LSMC och LTAB
Telefon
070 880 84 70
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Statens Fastighetsverk 
Finansiering
Ej klar
Total budget
4,5 miljoner kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: LSMC och LTAB
Telefon: 070 880 84 70

* Obligatorisk information