Säkra Österhamn - LANDSORT

Genomföra en lösning som baserar sig på lösning enligt stora hamn, Projektet (LSMC). Säkra Österhamn prioriteras vilket innebär säkring av Landsorts transportinfrastruktur. Målet är att projektet ska vara genomfört inom ett år.

Status

Projektet saknar projektägare och ligger tills vidare nere. Ingen finansiering finns och ingen budget är fastställd.

Status Vilande Start:feb-19 Slut:feb-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Genomföra en lösning som baserar sig på lösning enligt stora hamn, Projektet (LSMC).

Initiativtagare
LSMC och LTAB
Kontaktperson
LSMC och LTAB
Telefon
070 880 84 70
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Jonas karlsson
Länsstyrelsen
Sofia ståhle
Region Stockholm
Mikaela haga, Rickard borgström, Åsa tivelius
Statens Fastighetsverk 
Jörgen lundgren
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
4,5 miljoner kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

LSMC och LTAB
Jonas Karlsson
Sofia Ståhle
Mikaela Haga
Rickard Borgström
Åsa Tivelius
Jörgen Lundgren

Kontakt

Kontaktperson: LSMC och LTAB
Telefon: 070 880 84 70

* Obligatorisk information