Samarbete mellan Skärgårdshuset, Tjockö Allservice, Bygården och Ökrogen - TJOCKÖ

Fotograf: Cales Palmgren, 2018

Skapa samarbete i syfte att tex kunna genomföra temahelger, erbjuda paket (tex dagtid Bygården, middag krogen, transport Tjockö Allservice, bäddar Skärgårdshuset).

 
Delmål

Ett möte med samtliga.

Status Aktiv Start:feb-18 Slut:maj-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Samarbete för att jobba mot samma mål och bidra till varandras verksamheter och fler besökare.

Initiativtagare
P-O Andersson
Kontaktperson
P-O Andersson
Telefon
070 732 53 36
Organisation
Skärgårdshuset
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
Projektgrupp 
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: P-O Andersson
Telefon: 070 732 53 36

* Obligatorisk information