Miljöprojekt - INGMARSÖ

På Ingmarsö saknas, likt på många andra skärgårdsöar, tillräckliga källsorteringsmöjligheter. Projektet vill skapa möjlighet för bofasta, näringsidkare och besökare att göra miljömedvetna val genom att tillgängliggöra en samordnad avfallshantering på Ingmarsö för plast, plåt och kartong tillsammans med glas och tidningar (som finns).

Status Aktiv Start:sep-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Underlätta för bofasta, näringsidkare och besökare på Ingmarsö att göra miljömedvetna val. Skapa en samordnad avfallshantering på Ingmarsö för plast, plåt och kartong tillsammans med glas och tidningar (som finns).

Initiativtagare
Ingmarsö Byalag
Kontaktperson
Elisabet Wennlund
Organisation
Ingmarsö Byalag
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Elisabet Wennlund

* Obligatorisk information