Servicebutik – ORNÖ

Åter uppstart av befintlig servicebutik. Butiken ska sälja livsmedel, matvaror, mejerier, frukt och grönsaker, specerier och tillföra möjlig samhällservice. Till butiken ska en digital lösning kopplas. Genom digital service ska kund erhålla unik tillgång till butiken och kunna handla med förtroende utan butikspersonal. Kund får tillgång till butik med kort, handlar och scannar varor och betalar via kort/faktura och lämnar butiken som låses automatiskt. Med lösningen är butiken tänkt att fungera under lågsäsong. En annan idé är att det ska finnas möjlighet till matkasse med leverans hem 1 gång per vecka.

Planering för återuppstart av livsmedelsbutiken pågår. Kontakt har upprättats med etablering ICA- gruppen och Axfoods. Möjligheter till grossist och hur varutransporter skulle kunna lösas ska utredas. 

Status Aktiv Start:feb-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Återuppstart av befintlig servicebutik samt utökning med en digital lösning till verksamheten.

Initiativtagare
Ornö Allsrivce HB
Kontaktperson
Pia Ekblom
Inblandade myndigheter och organisationer
Referens mot befintliga strategier
Regionalt serviceprogram, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Pia Ekblom

* Obligatorisk information