Servicepunkt Lanthandel - GRÄSKÖ

Att utveckla servicepunkten lanthandeln. Förutom att vara en livsmedelsbutik kan butiken även erbjuda service som apoteksombud, systembolagsombud, paketleverantör. Åretruntservice beträffande paketleveranser och apotek. Nya lösningar för att förbättra tillgänglighet och öppettider, tex digital lösning/självplock i butiken samt underlätta för båtburna kunder genom tillfällig förtöjning vid allmän brygga. Viktigt att säkerställa att transporterna fungerar. 

Status Aktiv Start:okt-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Att ha en livsmedelsbutik på ön med ett bra sortiment och service, med utvecklad service med paketleveranser, apoteksombud och beställning från Systembolaget.

Delmål: Kontakta Skärgårdshandlarna för råd och information om servicelösningar, genomföra studiebesök hos Rödlöga-boden samt eventuellt hos andra lanthandlare, undersöka olika lösningar för en kontinuerlig drift av affären.

Initiativtagare
Karin Österman
Kontaktperson
Karin Österman
Telefon
070 626 92 30
Organisation
Gräskö Lanthandel
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Karin Österman
Telefon: 070 626 92 30

* Obligatorisk information