Skärgårdsmäklare - INGMARSÖ

En entreprenör som undersöker de företag i skärgården där ägarna inom några år ska pensionera sig för att därefter få yngre personer att få jobb och bostad i skärgården. De yngre får en mentor och får ”prova på” den verksamhet man vill ta över. 

Projektet ser för tillfället över vilka aktörer som skulle vara lämpliga att samverka med i syfte att arbeta gemensamt för en föryngring i skärgården. Lokala företagarföreningar är en tänkt samverkanspartner. Projektgruppen ser ett stort behov av att starta upp lokala företagarföreningar på de käröar där det saknas lokal företagarförening, som ett första steg. 

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

Generationsskifte/övertagande från äldre till yngre så att verksamheterna i skärgården kan både fortsätta och utvecklas.

Initiativtagare
Skärgårdsföretagarna
Kontaktperson
Maria Nilsson
Telefon
070 295 25 21
Inblandade myndigheter och organisationer
Företagarföreningen
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Maria Nilsson
Telefon: 070 295 25 21

* Obligatorisk information