Småbåtshamn - RUMNARÖ

På Runmarö finns behov av fler båtplatser, både för boende och besökare. Projektets mål är att bygga en småbåtshamn. 

Status Aktiv Start:okt-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Tillgodose behovet av båtplatser för boende och besökare genom att bygga en småbåtshamn.

Initiativtagare
Ulrica Sporre
Kontaktperson
Ulrica Sporre
Telefon
070 811 21 19
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Ulrica Sporre
Telefon: 070 811 21 19

* Obligatorisk information