Sockenstuga på Stavsudda - MÖJA

Skapa en gemensam samlingslokal för boende i Stavsuddaskärgården. En möjlighet att ha möten, aktiviteter och fester lokalt.

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

Öka gemenskapen och sammanhållningen i området.
Delmål: Genomföra en förstudie för att se om det finns intresse och hitta potentiella platser/byggnader.

Initiativtagare
Stavsuddaskärgårdens intresseförening
Kontaktperson
Göran Lagerström
Telefon
073 853 70 20
Inblandade myndigheter och organisationer
Skärgårdsstiftelsen
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Företagarföreningen
 
Hembygdsföreningen
Arbetsförmedlingen
Finansiering
Ej klar
Total budget
50 000 SEK
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Göran Lagerström
Telefon: 073 853 70 20

* Obligatorisk information