Sockenstuga på Stavsudda - MÖJA

Skapa en gemensam samlingslokal för boende i Stavsuddaskärgården. En möjlighet att ha möten, aktiviteter och fester lokalt.

Arbete pågår med att leta efter potentiella platser och byggnader.

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

Öka gemenskapen och sammanhållningen i området.

Delmål: Genomföra en förstudie för att se om det finns intresse och hitta potentiella platser/byggnader.

Initiativtagare
Stavsuddaskärgårdens intresseförening
Kontaktperson
Göran Lagerström
Telefon
073 853 70 20
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Ej klar
Total budget
50 000 kronor
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Göran Lagerström
Telefon: 073 853 70 20

* Obligatorisk information