Sommarscen - ARHOLMA

Skapa en lokal plats (scen) för större arrangemang av olika slag, företrädesvis på sommarhalvåret. Scenen ska vara publik och flexibel och portabel. Olika uppträdanden ska kunna ske via scenen, t.ex. amfiteatern, musik, dans, utbildning. Allt som gör livet glatt! 

Delmål:
  • Göra en plan (var och hur kan scenen vara?)
  • Söka anslag.
  • Detaljplanera projektet.
  • Bygga scenen. 
  • Anordna en invigning.
Status Aktiv Start:mar-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Göra Arholma mer intressant för boende och besökare.

Initiativtagare
Siv Leth
Kontaktperson
Siv Leth
Telefon
070 628 17 86
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Torkel andersson
Skärgårdsstiftelsen
Jonas davidson
Länsstyrelsen
Maria malmlöf
Region Stockholm
Katarina axelsson, Christina larsson
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Siv Leth
Telefon: 070 628 17 86

* Obligatorisk information