Sötvatten - Geografisk undersökning - GÄLLNÖ

Projektidé

Geografisk undersökning på Gällnö. Kan vi fortsätta att borra brunnar?

Projektet är genomfört 

Initiativtagaren har via kontakt med kommunen fått veta att underlag finns hos kommunen. 

Status Genomförd Start:sep-17 Slut:jun-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Möjliggöra uttag av sötvatten.

Initiativtagare
Gösta Sundström
Kontaktperson
Gösta Sundström
Telefon
070 958 98 41
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Behövs ej
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan

Kontakt

Kontaktperson: Gösta Sundström
Telefon: 070 958 98 41

* Obligatorisk information