Vandrings- & springstigar - UTÖ

Projektidé

Syftet är att utveckla löp- och vandringsstigar på Utö och Ålö som kan användas av motionärer samt inom Ö till Ö och Swimrun. Stigarna behöver skyltar för bansträckning samt informationstavlor. Projektet gynnar motions-, träning- och tävlingsmöjligheter. Aktiviteten kan attrahera besökare året runt.

Projektet är genomfört 

Projektet har genomförts tillsammans med projektet skyltar och kartor.

Destination Utö beviljades projektmedel via Landsbygdsprogrammet för att förbättra stigar och skapa en karta som tydliggör vandrings- och springstigarna med ikoner.

Status Genomförd Start:sep-15 Slut:sep-18 SKRIV UT
Initiativtagare
Destination Utö ekonomisk förening
Kontaktperson
Thomas Hjelm
Telefon
070 873 65 30
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
150 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Thomas Hjelm
Telefon: 070 873 65 30

* Obligatorisk information