Vandrings- & springstigar - UTÖ

Syftet är att utveckla löp- och vandringsstigar på Utö och Ålö som kan användas av motionärer samt inom Ö till Ö och Swimrun. Stigarna behöver skyltar för bansträckning samt informationstavlor. Projektet gynnar motions-, träning- och tävlingsmöjligheter. Aktiviteten kan attrahera besökare året runt.

Projektet är genomfört. Destination Utö beviljades projektmedel via Landsbygdsprogrammet för att förbättra stigar och skapa en karta som tydliggör vandrings- och springstigarna med ikoner.  Projektet har genomförts tillsammans med projektet skyltar och kartor.

Status Genomförd Start:sep-15 Slut:sep-18 SKRIV UT
Initiativtagare
Destination Utö ekonomisk förening
Kontaktperson
Thomas Hjelm
Telefon
070 873 65 30
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Sofia ståhle
 
Mats andersson
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
150 000 kronor.
Referens mot befintliga strategier
Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Thomas Hjelm
Sofia Ståhle
Mats Andersson

Kontakt

Kontaktperson: Thomas Hjelm
Telefon: 070 873 65 30

* Obligatorisk information